Tag: चक्कर आउनु / घुमाउनु

  • रिंगटा लाग्नु (Dizziness)

    परिचय : आफुलाई घुमाएको जस्तो, हल्लाएको जस्तो, कतै ढल्किन लागेको जस्तो, लड्न

  • धकधकी (Palpitation)

    परिचय : जब आफ्नो मुटु को धड्कन आँफैलाई आभास हुन्छ तब त्यसलाई

essay writing
write my essay
write my essay for me
write my essay online
write my paper