Tag: अन्धोपन

  • मोतीबिन्दु (Cataract)

    परिचय : आँखा को नानी (लेन्स) धमिलिनु र दृश्यहरु बादलिएका देखिनु लाई मोतीबिन्दु

essay writing
write my essay
write my essay for me
write my essay online
write my paper