Tag: , , , , ,

 • रिंगटा लाग्नु (Dizziness)

  परिचय : आफुलाई घुमाएको जस्तो, हल्लाएको जस्तो, कतै ढल्किन लागेको जस्तो, लड्न लागेको जस्तो वा सन्तुलन गुमाउन

 • सास फेर्न गाह्रो हुनु (Dyspnea)

  परिचय :   छिटो छिटो सास फेर्नु वा सास फेर्न गाह्रो हुनु

 • छाती को दुखाई तथा कक्रक्याई (Chest Pain)

  परिचय : काँधदेखि मुनि तल्लो करंगसम्म को भागमा हुने दुखाईलाई छातीको दुखाई भनिन्छ । छातीको द

 • धकधकी (Palpitation)

  परिचय : जब आफ्नो मुटु को धड्कन आँफैलाई आभास हुन्छ तब त्यसलाई पल्पिटेशन भएको भनिन्छ। अाराम ग

 • निमोनिया (Pneumonia)

  परिचय : निमोनिया भनेको विभिन्न किसिम का जीवाणु द्वारा हुने फोक्सो को संक्रमण हो । सास ताने का बेला जीवाणुह

essay writing
write my essay
write my essay for me
write my essay online
write my paper